Hälsoturism och Coronaviruset

Hälsoturism och Coronaviruset

Hälsoturism och Coronaviruset

Den globala ekonomin och hälsan har drabbats hårt av Covid-19. Pandemin har vänt upp och ner på världen och vår vardag. Den har påverkat hur vi lever och interagerar med varandra, hur vi arbetar och kommunicerar, hur vi rör oss och reser. Varje aspekt av våra liv har påverkats. Hälsoturism under COVID-19 kan upplevas som ett problem för många patienter. I den här artikeln kommer vi att svara på dina frågor och funderingar kring hälsoturism och säkerhet. De åtgärder som vidtagits för att minimera risken för spridning i Turkiet kan sätta stopp för dina bekymmer.

Är det säkert att resa till Turkiet under COVID-19? 

Turkiets kultur- och turismministerium har lanserat programmet “The Healthy Tourism Certification” som en del av nya försiktighetsåtgärder angående coronaviruset som bland annat omfattar hotell, restauranger, resor- och transportfordon. Detta certifikat krävs för att återigen kunna öppna anläggningar och fastlägger grundläggande åtgärder som är avsedda att förhindra och minska spridningen av COVID-19 och uppfylla höga hygien- och säkerhetsförväntningar. Du kan hitta mer detaljerad information på turismministeriets webbplats.

Flygplatser under pandemin- säkerhet och välbefinnande

Resor under COVID-19 kan orsaka stark oro men det är viktigt att påpeka att strikta åtgärder tillämpas för att säkerställa att din resa blir trygg och bekväm. Samtliga passagerare måste bära munskydd både i terminalen och ombord på flygplanet. Passagerare som inte bär minskydd kommer att nekas både tillträde till terminalen och ombordstigning. Kroppstemperaturen för alla passagerare mäts genom termisk kameraskärm vid terminalens ingång och all bagage som passerar genom röntgenstrålar desinficeras med UV-ljus (ultraviolett). Handdesinfektionsmedel finns i alla utrymmen som är öppna för passagerare från det ögonblick de går in i terminalbyggnaden. Terminalen förnyas med frisk luft 24/7. Rörliga gångvägar och rulltrappor i terminalen rengörs regelbundet med ett UV-system (ultraviolett). Terminalbyggnaden rengörs av UV (ultraviolett) autonoma robotstädare. Passagerarbussar desinficeras regelbundet. Passagerare kommer att bli ombedd att följa reglerna för social avstånd på flygplatserna. Alla dessa regler har skapats för passagerarnas trygghet.

Är hotell säkra under pandemin?

Samtliga hotell i Turkiet måste vidta hälsoministeriet försiktighetsåtgärder angående Covid-19. 

  • Registrering över de gäster som bor på hotellen kommer att uppdateras regelbundet.
  • Registreringsformuläret kommer att innehålla information om gästernas kontaktuppgifter, passinformation, länder där det har varit de senaste 14 dagarna och resplanen i landet efter vistelsen.
  • Gästerna kommer att få skriftlig information om åtgärder och metoder för Covid-19 vid receptionen och information om de regler som gästerna ska följa under deras vistelse.
  • Kroppstemperaturmätningar kommer att göras med en termisk sensor vid in- och utcheckning.
  • Nödvändiga arrangemang kommer att genomföras så att hotellmöten, telefonkonferenser och utbildningsprogram för de anställda kan hållas online.
  • Utskrivbara väggdiagram kommer att utarbetas och hängas i personalrummen och allmänna platser angående Covid-19 och hygienregler. Dessa kommer att översättas till minst tre olika språk.
  • Hotellledningen kommer att fatta eget beslut om bellboy-servicen under pandemin. Den som önskar att få den här tjänsten får underteckna ett informationsprotokoll.
  • Vid misstänkt eller konstaterat fall (inklusive kraven i Epidemic Disease Crisis Management) kommer nödvändiga åtgärder att vidtas. 

Säkerhetsåtgärder i vår klinik

Din säkerhet är vår högsta prioritet. Under denna pandemi är vårt mål att skapa en trygg, säker och pålitlig plats för din behandling. Vi har infört nya försiktighetsåtgärder för att minimera risken för virusets smittspridning.

Vi tillämpar social distansering i klinikens väntrum och innan tillträde till kliniken kommer din kroppstemperatur att mätas. Vidare använder vi toppmoderna digitala och kontaktlösa infraröda termometrar. Områden som väntrum och toaletter rengörs regelbundet med särskild fokus på ytor som ofta berörs som dörrhandtag, armstöd och räcken. Samtliga rum inklusive konsultationsrum och operationsrum rengörs omsorgsfullt och desinficeras efter varje patient.

All personal bär munskydd och alla patienter och besökare kommer att uppmanas att bära munskydd. Handdesinfektionsmedel finns vid varje ingång och på många platser i kliniken. Pga Covid-19 har vi avstått från att skaka hand. Dessutom gör vi regelbundna koronatester på alla anställda. Varje medlem i vårt team lägger stor vikt på patientsäkerhet och personalsäkerhet.