Piezo-näsplastik hos WorldClinica

Piezo-näsplastik hos WorldClinica

Piezo-näsplastik hos WorldClinica

Eftersom näsan är en mycket framträdande del av ansiktet, har formen och storleken på den en stor inverkan på en persons utseende och självkänsla. Att vara missnöjd med formen på näsan kan orsaka stor ångest och oftast är en näsplastik lösningen för att uppnå sina estetiska mål. Näsplastik är en operation som förändrar näsformen och förbättrat proportionerna och ansiktsharmonin. Denna procedur kan också korrigera andningsproblem orsakade av strukturella defekter i näsan.

Piezo- näsplastik (ultraljudsteknik)- så går det till

I traditionella näsplastiksoperationer formas näsbenet och sidoväggarna med stöd av hammare och mejsel. Detta resulterar i ökad svullnad och blåmärken efter proceduren. Med piezo rhinoplasty-operationer, å andra sidan, skapar ultraljudsenheter vibrationer i vävnaden genom att använda höga ljudhastigheter. Dessa vibrationer orsakar försiktig sönderdelning av vävnadsytor för att avlägsna ojämnheter i ytan och skär vävnader. Med denna metod är det möjligt att undvika skador på de underliggande strukturerna. Denna metod ger en större precision för att omforma benet vilket resulterar i snabbare återhämtning efter operation, jämfört med traditionell näsplastik.

Varför piezo- näsplatik?

Piezo rhinoplasty minskar postoperativa komplikationer och ger snabbare och mindre smärtsam återhämtning jämför med de traditionella metoderna med anledning av att det inte orsakar någon skada på mjukvävnader som omger blodkärlen och brosk. Denna teknik gör det möjligt för kirurger att skära näsbenen på ett mycket skonsamt, preciserad och kontrollerat sätt utan att destabilisera dem. Andra fördelar med piezo ultraljudsteknik är följande:

  • Minskad svullnad och blödning
  • Ökad precision vid trimning av benöverskott
  • Snabbare återhämtning och bättre resultat
  • Mindre komplikationsrisker och behov av revisionskirurgi.

Vem är lämplig för piezo-metoden? 

Denna metod används för att behandla olika kosmetiska näsrelaterade problem. Metoden utförs oftast för att korrigera följande problem: sneda näsor, oproportionerlig eller asymmetrisk näsor, krokig näsa eller knöl på näsbryggan, alltför stor eller bred näsa.

Ett av de viktigaste stegen för att försäkra ett lyckat resultat är givetvis att välja rätt kirurg. Turkiet är känt för att utföra framgångsrika och högkvalitativa näsplastiksoperationer till lägre kostnad och är en väldigt populär resmål för utländska patienter som vill ha denna behandling. Antalet patienter som reser till Turkiet för näsplastik ökar dramatiskt varje år.

På WorldClinica samarbetar vi med en av de mest kvalificerade kirurgerna i Turkiet som använder sig av den senaste tekniken. Med vår erfarenhet av tusentals patienter och toppmodern teknisk utrustning kommer du att behandlas och tas om hand enligt högsta möjliga standard. Om du är intresserad av en gratis bedömning av ditt tillstånd, är du varmt välkommen att kontakta oss för mer information. Få en individanpassad bedömning för din näsplastik i Turkiet och diskutera dina offert- och betalningsalternativ genom att kontakta oss.